choroby dietozależne

Blog jest własnością firmy "Superslim" kopowianie fragmentów tekstu jest zabrionione

Leczenie cukrzycy typu 2

      Leczenie cukrzycy typu 2 ma za zadanie znormalizować poziom glikemii oraz obejmować wiele ważnych czynników, ukierunkowane w sposób prewencyjny w celu uniknięcia powikłań towarzyszących cukrzycy.

            Leczenie cukrzycy typu 2 opiera się na :

o   edukacji pacjenta,

o   diecie,

o   odpowiednio dobranej aktywności fizycznej,

o   farmakoterapii .

            Wybór formy terapii zależy od :

o   mechanizmów etiologicznych i patogenetycznych hiperglikemii 

o   wieku ,                                                                                                       

o   stylu życia ,

o   chorób współistniejących ,

o   statusu materialnego ,

o   motywacji pacjenta ,

o   zdolności chorego do prowadzenia odpowiedniej samokontroli .

            Celem strategicznym leczenia cukrzycy typu 2 jest uzyskanie prawidłowej wartości glikemii, czyli HbAc,  poniżej 6,1% .

            Samokontrola jest elementem wchodzącym w skład leczenia cukrzycy typu 2 . Pacjent za pomocą glukometru dokonuje badania stężenia glukozy we krwi włośniczkowej. Urządzenie to wykonuje pomiar na podstawie metody enzymatycznej . Częstość i pory pomiarów glikemii dobiera lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta . Pomiar glukozy we krwi dwie godziny po spożytym posiłku jest parametrem służącym do oceny metabolicznego wyrównania cukrzycy . Obowiązkiem należącym do każdego chorego jest prowadzenie dzienniczka samokontroli. Zapisuje on w nim wartości pomiarów glukozy we krwi oraz sytuacje, które mogły mieć wypływ na uzyskanie danych wartość pomiaru .