choroby dietozależne

Blog jest własnością firmy "Superslim" kopowianie fragmentów tekstu jest zabrionione

cukrzyca

Czym jest cukrzyca ?

     Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa cukrzycę, jako „grupę chorób charakteryzujących się hiperglikemią, wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Hiperglikemia związana jest z: uszkodzeniem, zaburzeniami czynności
i niewydolnością różnych narządów, w szczególności narządu wzroku, układu moczowego, sercowo-naczyniowego” .

            Zgodnie z wytycznymi WHO cukrzycę dzielimy na cztery typy: jest to cukrzyca typu
1 i 2, inne określone typy cukrzycy oraz cukrzyca ciężarnych .

            Z kolei inne określone typy cukrzycy można podzielić na :

o   cukrzycę spowodowaną defektem genetycznym trzustki,

o   cukrzycę spowodowaną zakażeniami wirusowymi,

o   cukrzycę wywołaną przez leki lub inne substancje chemiczne,

o   cukrzycę spowodowaną mutacjami w łańcuchu DNA .


             mgr. Kinga Kuśka